Open Call – Urban konst & Streetart 2022

Publicerat: 14 mars - 2022

Open Call – Urban konst & Streetart 2022

Open Call – Urban konst & Streetart 2022

Vi söker två konstnärer som arbetar med urban konst eller samtidskonst till att utföra mindre väggmålningar i centrala Kristianstad. 

Beskrivning

I september 2020 fick Kristianstad sin första monumentala väggmålning som en del av Kulturnatt Kristianstad 2020. Konstverket skapat av Lula Goce från Spanien togs positivt emot av Kristianstads invånare och fick närmare 17 000 visningar när man genom vår livestream kunde följa konstnärens arbete live på Kulturnatt Kristianstad och Kristianstad Citys sidor. 2021 fick Kristianstad sin andra monumentala väggmålning, denna gång med lokal förankring av Kim Demåne med sitt verk “Rymdbruk”. Nu vill vi ha fler väggmålningar! Vår plan är att Kristianstad ska få nya väggmålningar/konstinstallationer varje år i samband med Kulturnatt Kristianstad.

Cityorganisationen Kristianstad Citysamverkan AB utlyser för Kulturnatt Kristianstad 2022 två nya konstnärliga uppdrag i form av mindre väggmålningar för två i Kristianstad centralt belägen fasadväggar i befintligt skick. Konstverken har en begränsad livslängd på 5 år utifrån att ett tillfälligt bygglov tecknas.

Allmänt om fasaderna och fastigheterna
Hörnvägg i trä, (214cm bred x 240cm hög (+40cm med fönsterparti). Fastigheten ägs och förvaltas av Brinova.

Igenmurad dörr i betong (260cm hög, 100cm bred, 21cm djup). Fastigheten ägs och förvaltas av Säljfast.

Kristianstad City

Kristianstad City, Kristianstad Citysamverkan AB, är beställare av arbetet och projektägare. Kristianstad City är ett trepartssamarbete mellan Kristianstads Kommun, handlare och fastighetsägare. Kristianstad Citysamverkan AB verkar för att för Kristianstad City ska vara en av Sveriges mest självklara platser för upplevelser, shopping & rekreation. Kristianstad City som plats kännetecknas av närhet till natur och en genuin historisk stadskärna med med kulturhistoriskt intressant arkitektur. 

Arbetet med väggmålningar
Att skapa en mer levande stadskärna med hjälp av nya platsidentiteter är ett ständigt pågående projekt i Kristianstad City. Med hjälp av konst och kultur kan vi lyfta platser till en ny dimension och skapa oväntade mötesplatser. Arbetet går i linje med Kristianstads Kommuns projekt “En levande stadskärna”, som syftar till att tillsammans skapa en levande och attraktiv handelskärna redo att möta framtiden.

Att förhålla sig till: 

 • Konstnärerna kan förhålla sig fritt till platsen. Vi är öppna för förslag av olika karaktär som t.ex. illusioner, färgstarkt eller monokromt, retrostil eller abstrakt, kraftfullt eller minimalistiskt. Konstnärerna kan välja monumentalt heltäckande eller motiv i mindre format vars uttryck ändå tar hela väggen till förfogande. 
 • Vi vill att konstgestaltningen ska kunna locka allmänheten till att ta till sig stadens urbana rum på nya sätt och vidga vårt perspektiv av dagens samhälle. “Instagramvänliga.”
 • Vi vill se förslag på nytt verk. 
 • Konstnärerna behöver kunna anpassa sig till fasadens storlek och hur den förhåller sig till det intilliggande urbana rummet, platsens karaktär och funktion, samt att konstgestaltningen kommer att upplevas från olika avstånd och vinklar beroende på var i det urbana rummet man befinner sig. 
 • Vi förutsätter att konstnärerna har erfarenhet av att utföra väggmålningar. Målningarna utförs direkt på väggarna och får gärna utföras i en så miljövänlig målningsteknik som möjligt. 

Intresseanmälan

 • Alla professionella konstnärer är välkomna att lämna in en intresseanmälan för den plats man föredrar. Konstnärerna ska kunna uppvisa exempel på egen erfarenhet av streetart/urban konst utomhus. Uppdraget går att sökas av både enskilda konstnärer eller en konstnärsgrupp. 
 • Sökande konstnärer är tillgängliga under vecka 20 då konstverket ska utföras och slutföras lördag 21 maj 2022 – Kulturnattens sista dag.
 • Observera att vi inte arvoderar för skisser och de förslag som inte väljs ut. Vi vill därför uppmana dig att inte lägga ner alltför mycket arbete på ett detaljerat förslag. Kristianstad City tar vid behov kontakt för mer information.  

Ansökan

Ansök genom att mejla namn, kontaktuppgifter, ditt/ert CV, en kort idé-beskrivning och/ eller en enkel skiss över din idé samt några exempel från din tidigare produktion i form av ett enhetligt pdf-dokument (max 5 MB) eller länk till webbsida till art@kristianstadcity.se senast 4 april.

Jury och val av konstnär

Jury förbehåller sig rätten att fritt välja konstnär för det utannonserade uppdraget. 

I juryn ingår representanter för handelsföreningen Kristianstad City, fastighetsägaren, Kristianstads kommun och Kristianstads konsthall.

Juryn kommer att titta på: 

 • Konstnärligt uttryck
 • Originalitet och konstnärlig integritet 
 • Samspel med platsens karaktär, miljö, arkitektur, vision och funktion
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Praktisk och ekonomisk genomförbarhet

Beräknat Arvode

Arvode till konstnär för skiss samt utförande av målningen: max 25 000 kr ink. moms / verk.  Färg, resa & boende står uppdragsgivaren separat för.

Tidplan 

Sista dag för intresseanmälan 4 april.

Besked lämnas om vem som får uppdraget senast 27 april.

Konstverket ska utföras under vecka 20 och slutföras lördag 20 maj 2021 då det ingår i programmet för Kulturnatten. Utförandet kommer att dokumenteras på Kulturnattens samt Kristianstad Citys sociala medier.

FLER NYHETER OCH EVENEMANG

C4 Tandvård: Framgångssagan med kungen som drömpatient

Att gå till tandläkaren kan för många upplevas läskigt, men på C4 tandvård är stämningen varm och trygg.  -”Det är väldigt vanligt att vissa patienter känner en skräck inför a...

Barnens citydag 27 maj

Långlördagarna kommer tillbaka! För vårens tredje långlördag förvandlas Lilla Torg till ett barnkalas! Såklart blir det också fina erbjudanden och aktiviteter runtom hos citys verksamheter. N...

Citybilagan – Maj

Extra, extra, read all about it! Vi är stolta över att meddela att 17 maj kommer vår andra citybilaga för 2023 ut! I vår citybilaga berättar vi mer våra nya citymedlemmar, nyheter i stan och en...