KristianstadsJournalen

Service

KristianstadsJournalen

Lokal gratistidning som produceras på orten och har en stark förankring i bygden.

Den redaktionella texten är producerad av våra egna medarbetare och vi är hela tiden intresserade av vad som händer och sker i vår omgivning.

Upplaga 49.000 ex.

Adress - Västra Storgatan 28, 291 31 Kristianstad
Telefon - 044-12 76 80
Hemsida - Besök hemsida
E-post - red@krj.se

Öppettider

Kontorstid mån-fre 8-17