25 år sedan P6 lades ned

29 jun

25 år sedan P6 lades ned

25 år sedan Norra Skånska Regementet (P6) lades ned och Wendes Artilleriregemente (A3) flyttade från Kristianstad.

Vi uppmärksammar detta lördagen den 29 juni 2019 kl. 10.00 – 13.00 på Stora Torg i Kristianstad.

Program:

 • Materielutställningar på Stora Torg
  • Äldre och moderna militära fordon
  • Granatkastargrupp ur 49. Hemvärnsbataljonen
  • Motorcyklar från Blue Beret MC (en förening för Utlandsveteraner)
  • Bokförsäljning
 • Fanvakt ur 49. Hemvärnsbataljonen
 • Kl 11.00 – 14.00 Regionmuseet Kristianstad,
  • Fotoutställning och filmvisning
 • Kl 11.15 Musikmarsch av Hemvärnets Musikkår Kristianstad, Avmarsch från Södertorg, via Lilla Torg till Stora Torg
 • Kl 11.45 Musik av Hemvärnets Musikkår Kristianstad, Stora Torg
 • Kl 12.00 Tal av fd. ÖB general Sverker Göranson
 • Kl 12.10 Konsert av Hemvärnets Musikkår Kristianstad

Arrangör:

Kamratföreningen
Norra Skåningar

Övriga medverkande:

Södra skånska regementet (P7), 49.Hemvärnbataljonen, Hemvärnets Musikkår Kristianstad, Wendistföreningen, Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), Frivilliga Automobil Kåren (FAK). Regionmuseet, Blue Beret MC (BBMC)

 

Norra Skånska Regementet

Kort historik
Den 10 december 1811 gav Konungen befallning om uppsättande av det indelta Norra Skånska Infanteriregementet. Regementet benämndes I 24.
I Kristianstad fanns då sedan lång tid tillbaka Wendes Artilleriregemente.

Norra Skånska Infanteriregementet grundades i tider av omväxling – ett Europa präglat av Napoleonkriget och ett Sverige som just hade förlorat Finland 1809 och Pommern 1815.
Krigsmaktens uppgifter blev då inriktade på ett direkt försvar av hemlandet.

Kopplingen mellan regementet och förlusten av Finland blev extra tydlig genom att generalen och friherren Georg Carl von Döbeln utnämndes till regementets första chef. Han var känd som Döbeln vid Jutas från1809-års krig.

Regementets valspråk blev hans ”Ära, skyldighet och vilja”.

Efter en kort tid i Kristianstad genomfördes fram till 1920 verksamheten i Ljungbyhed.
Det första regementsmötet hölls på Kvidinge hed i augusti-september 1812 med deltagande av hela regementets styrka som då uppgick till drygt 1000 man.

Från 1821 blev Ljungbyhed regementets fasta övningsplats där man höll de övningar som hörde till årets rytm vid regementet.

Regementet deltog i krig utomlands vid flera tillfällen i bl.a Tyskland, Holland, Belgien och Norge. Regementet deltog även med hjälp till Danmark i Schleswig-Holstein.

Den sista stora övningen för det indelta regementet ägde rum mellan den 6 och 12 september 1899.

År 1901 skrotades den indelta armen och värnpliktssystemet infördes.

Regementets musikkår
Grunden till Norra Skånska Infanteriregementets musikkår lades genom ett statsanslag på 540 riksdaler och med bistånd från officerskåren då Georg Carl von Döbeln tillträde som regementschef 1812.

Försvarsreformen 1901 innebar att staten tog över det totala ansvaret för militärmusiken och Norringarna bildade en musikkår på 26 man.

Musikkåren gladde stadens invånare med konserter i bland annat Tivoliparken utöver sina rent militära uppdrag.

Försvarets musikverksamhet omorganiserades år 1957 från regementsvisa kårer till kårer med områdesansvar.

Norringarnas musikkår fick ansvar för Kristianstads försvarsområde (L-län) med namnet Arméns musikkår Kristianstad.

År 1971 marscherade militärmusiken ut och blev anställd av Landstiget under namnet Regionmusiken.

Det militärmusikaliska arvet övertogs 1983 av Hemvärnets musikkår Kristianstad.

Regementets marsch från 1953 fram till nedläggningen 1994 var ”På marsch” av Sam Rydberg.

Regementet flyttar till Kristianstad
I avvaktan på att regementets nya kaserner skulle börja byggas på Näsby fält, förlades de stora värnpliktskontingenter, som var inkallade under första världskriget, i provisoriska vinterförläggningar i gamla fattighuset vid Östra Boulevarden, i Södra folkskolan och Södra Kvarnen i Kristianstad under vintrarna 1915-1919.

I 24 flyttade 1920 – 1923  in i  nybyggda kaserner (idag Högskolan Kristianstad) på Näsby i Kristianstad.

Tidigt på morgon den 22 oktober avgick ett extratåg från Ljungbyhed med regementsstabens och bataljonernas materiel till Kristianstad. När tåget på förmiddagen under färden mot staden passerat Karpalund, kunde de medföljande Norringarna genom kupéfönstren se sitt nya hem, så främmande och så olikt det idylliska lägret i Ljungbyhed.

Samma dag kunde dåvarande regementschefen Marks von Wurtenberg flytta in i chefsbostället i den restaurerade herrgården Elmetorp.

I6
År 1928 bytte regementet benämning till I 6.

När I 6 cyklade till ”jobbet”
”De tyska blixtoffensiverna 1940 gav de svenska militära tänkarna sömnlösa nätter. Hur skulle vi bära oss åt för att snabba oss? Att skicka oss i pansrade fordon, som tyskarna gjorde var uteslutet ….Varför inte cykla till jobbet?”

Efter att I 6 år 1942 ombildats till cykelinfanteriregemente blev cyklande Norringar ett vardagligt inslag i nordöstra Skåne.

Tiden 1945-1994
Tiden från andra världskrigets slut fram till Norringarna blir pansarregemente 1963 har präglats av regementets roll att som föregångsmän inom infanteriet verka för en fulländning av anfallsstriden.

I 6 blir Pansarregemente
År 1963 blev I 6 Pansarregemente  med benämningen P 6.
När de första Centurionstridsvagnarna för första gången tog sig över Näsby fält inleddes en ny epok som skulle föra fram Norra Skånska regementet som ett av de absolut främsta i pansartrupperna.

P 6/Fo 14 – försvarsområdesregemente
År 1975 slogs P 6 och Fo 14 samman till försvarsområdesregementet P 6/Fo 14.

Nedläggningen 1994
Trots nämnda alla framgångar och höjdpunkter finns inte Norra Skånska regementet kvar längre. Regementet fick inte vara kvar längre.
Den 30 juni 1994 – för 25 år sedan troppades regementets fana på Stora torg.
På kvällen samma dag överlämnades nyckeln till kasernområdet av siste regementschefen överste 1. Jan Bergström till rektor Kaj Björk på Högskolan Kristianstad. Tapto spelades och den tretungade flaggan på kanslihuset halades för sista gången.

Sammanställningen utförd 2019 av Jan Appelqvist
Kamratföreningen Norra Skåningar

 

X

FLER NYHETER OCH EVENEMANG

Ellen MacLeod – Konstnären med Kristianstad som inspiration

Konstnären Ellen MacLeod tar Kristianstad city med storm med sin kommande vernissage på Västra Storgatan 33 den 25 maj mellan 14:00-17:00. Med en passion för konst som sträcker sig ända från ba...

Smakrunda 25 maj 2024

I lokal regi skapar Kristianstad City tillsammans med åtta aktörer i city årets mest smakfulla runda. Den första upplagan av Smakrunda Kristianstad går av stapeln under Kulturnatt 25 maj. Samla d...

Valborg i city 2024

VALBORG I CITY 2024 Våren är här! Valborg firas bäst i city. Här kommer några tips på hur du kan spendera morgondagens firande. Valborg i Tivoliparken Vi ses klockan 20.30 för att lyssna på v...