Stad i Ljus 27 NOV - 30 JAN

I jul vill vi skapa ljus i vintermörkret. Det gör vi genom projektet “Stad i Ljus” - 16 byggnader och platser i Kristianstad City ska belysas upp under projektet Stad i Ljus, och befintliga ljusverk såsom Väggmålningen, Vattentornet och Snögubben på Lilla Torg, ska lyftas upp ytterligare. Tillsammans utgör verken en ljuspromenad i city som du kan gå med dina allra närmaste. Ljusen kommer gå att beskåda 27 november - 30 januari.

Stad i Ljus

INLEDNING

Detta blir i år ett Pilotprojekt tillsammans med Kulturnatt Kristianstad, och förhoppningsvis en start på en ny jultradition. Vi ser detta som ett genomförbart och coronasäkrat evenemang för ung som gammal och ett bra sätt att få träffa sina nära och kära utomhus i juletider när allt är väldigt annorlunda. Tekniken möjliggörs med med hjälp av huvudpartner Event Teknik. Byggnader och platser som lyses upp möjliggörs genom partners Sparbanken Skåne, ABK Kristianstadsbyggen, Naturum Vattenriket, Kristianstad Teater, Kulturkvarteret och Regionmuseet Skåne. 


OM VERKEN & PLATSERNA

Vattenspel visar vatten i rörelse och ska förnimma en upplevelse av att tornet står i en vattenspegel som rör sig lätt. Filmen, som projiceras på vattentornets fot och kragens undersida, visas under de mörka timmarna. Vattenspel visar vatten i rörelse och ska förnimma en upplevelse av att tornet står i en vattenspegel som rör sig lätt. Filmen, som projiceras på vattentornets fot och kragens undersida, visas under de mörka timmarna, sedan 2015.

Olov Tällström har lång och gedigen erfarenhet som gestaltande konstnär i offentlig miljö, sedan 2015. Olov Tällström har lång och gedigen erfarenhet som gestaltande konstnär i offentlig miljö.

Vattenspel

Synkron, är en ljusprojektion på Kulturkvarterets fasad med ett tillhörande verk på plexiglas för tidningsrummet. Ljusprojektionen styrs av ett skymningsrelä och syns under kväll och natt medan verket för tidningsrummet, en pendang till fasadprojektionen även kan upplevas i dagsljus. 

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1% av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Detta konstverk installerades i samband med Kulturkvarterets tillkomst 2014.

Synkron

Alla tiders! På Östermalms Park på Kanalgatan projicerar ABK historiska bilder från de 70 år som det kommunala bostadsbolaget har funnits. Allt från när områden som Lyckans Höjd eller Gamlegården byggdes, till jubileumsfiranden, historiska hus, lägenhetsinredningar från olika årtionden och inte minst personliga historier om både boende och ABK:are genom tiderna.

Bilderna är hämtade från webbplatsen allatiders.abk.se där ABK samlat flera hundra historiska bilder och filmer med tillhörande historier – både från egna arkiv, det lokala Polyfotoarkivet och från boende själva.

Alla Tiders!

Naturum Vattenriket
Regionmuseet Skåne
Rådhuset Skåne
Kristianstads Teater

Projektägare
Kristianstad City i samverkan med Kulturnatt Kristianstad

Sponsor
Kristianstads Kommun, Den Orangea staden, Kulturföreningen Äntligen.

Huvudpartner
Event Teknik

Partners
Sparbanken Skåne, ABK Kristianstadsbyggen, Naturum Vattenriket, Kristianstad Teater, Kulturkvarteret, Regionmuseet Skåne.