Fastighetsägarna 2022

En del av Kristianstad Citysamverkan AB

Fastighetsägarna 2022

Kära fastighetsägare.

Nu släpper restriktionerna och det är viktigare än någonsin att vi tillsammans sätter Kristianstad på kartan och återtar vår position som landets bästa stadskärna. 

Trots en 2 årig lång pandemi har vi lyckats gå från 37 tomma butikslokaler på gågatorna till idag, 16 lediga. Under 2022 sätter vi handlingsplan för Kristianstads Stadskärna som ska ligga i linje med översiktsplanen 15 år framåt.

Vill du vara med och bygga framtidens Kristianstad City är det dags att bli medlem nu!

Charlotte Svärd – verksamhetsledare Kristianstad City.

Kristianstad city i förändring.

Som fastighetsägare verkar vi för en levande stadsmiljö i Kristianstad med ett brett och attraktivt utbud av bostäder, handel, kontor och mötesplatser i stadskärnan. Med facit av de pandemiska åren så konstaterar vi den starka kopplingen mellan flöden och omsättning i Kristianstad, potentialen att Kristianstadsbor nu vill återvända till staden är tydlig. Lika tydligt är det att nya etableringar har återkommit till stadskärnan.

Vi behöver gemensamt stå redo för att ta emot dem och skapa en attraktiv mötesplats. Fastighetsägare och Kristianstad City bär på viktiga utrymmen för nya idéer och koncept för att utveckla stadskärnan. Att verka för att stärka konkurrenskraften, det kan vi bara göra gemensamt. 

Syftet med Kristianstad City är att samla fastighetsägarna som en part och där vi kan tillsammans företräda och driva de behov som fastighetsägare har för att främja utvecklingen av stadskärnan. Ju fler vi är, desto bättre kan vi arbeta för fastighetsägarnas intressen i Kristianstad City. Tillsammans kan vi lägga större gemensam kraft på åtgärder för att bygga upp Kristianstad stadskärna – Sveriges bästa stadskärna!

Magnus Hulthe Andersson – näringspolitisk ansvarig för Fastighetsägarna Syd.