Fastighetsägarna i City

Fastighetsägarna i City

Fastighetsägarna med kommersiella fastigheter i city. Tillsammans med Handelsföreningen och Kristianstads Kommun äger man bolaget Kristianstad Citysamverkan AB. Genom att samverka är Fastighetsägarna med och bidrar till attraktiva och trygga stadsrum där människor vill vara och etablera sig.

Det ligger en stor styrka i att ha en gemensam syn på platsidentiteter, etableringsfrågor och tillgänglighet.

Vill du etablera dig i city? Läs mer här.

BIDRAGANDE FASTIGHETSÄGARE