Filmmuseet

Upplevelser

Filmmuseet

Adress - http://www.regionmuseet.se/upplev-hos-oss/filmmuseet.html
Telefon - 044-13 59 22
E-post - film@regionmuseet.se

Öppettider

25 augusti –22 december
Söndagar 12.00–17.00 och i samband med filmvisningar.