Wendes Ridande Batteri intar stan den 7 september!

7 sep

Wendes Ridande Batteri intar stan den 7 september!

Såhär skriver Wendes Ridande Batteri om evenemanget:


”Wendes ridande batteri, WRB, och Kristianstads hemvärnsmusikkår vill tillsammans paradera genom staden på regementets högtidsdag den 7 september mellan 1330 och ca 1415. Från Östra Kasern via St. Torg marscherar vi till Lilla Torg där musikkåren ger en konsert varefter vi går tillbaka till St. Torg. Med regementets kamratförening Wendistföreningen marscherar vi sedan till Norra Kasern för kransnedläggning vid minnesstenen över stupade Wendister i kriget i Tyskland mot Napoleon 1813.

Paraden avslutas då vi marscherar tillbaka till Östra Kasern. Musikmarscher med hästar genom staden var tidigare ett vanligt helgnöje för Kristianstadborna och regementsmusiken var också grunden för flera civila orkestrar. Med återupplivandet av vaktparaden med hästar och musik vill WRB levandegöra en del av Wendes artilleriregementets historia för Kristianstadsborna.


Regementet sattes upp 1794 och i år skulle regementet ha firat sitt 225 års jubileum. Mycket av vår historia hänger på väggar i museer eller finns i hyllor på bibliotek – vi tar med oss historien ut och visar den på stadens gator och torg. Idag kan Wendes Ridande Batteri, WRB, visa upp det enda kvarvarande kanonsexspannet i Sverige.


Vi verkar för att väcka intresse och bevara artilleriets hästrelaterade traditioner genom olika slags uppvisningar, utbildning i körning, arrangerande av den stora Hubertusjakten på Rinkabyfältet och parader i Kristianstad m.m. Våra träningar sker vanligen vid Artillerimuseets anläggning i Norra Åsum söder om Kristianstad där vi har våra selar, kanon och andra hästfordon.Vårt kanonspann består vanligen av sex beridna hästar som drar en föreställare med upphakad kanon. På föreställaren sitter kanonbetjäningen tre personer. Framför spannet rider chef, standarförare med standarvakt. I gamla tider ingick också en trumpetare som signalgivare till batteriets kanoner. Batteriet visar ibland upp ammunitions- och trossvagnar som då körs från kuskbock. Kanonen är en 8 cm kanon modell 1863 vilken är den sista mynningsladdade kanonen för fältartilleriet.

Vi äger själva våra hästar och de flesta är nordsvenska vilket var vanligt i det gamla artilleriet även om också halvblodshästar förekom där. Många av oss har stort hästkunnande och vi hjälps åt att utbilda hästarna, som är i olika utbildningstadier, i den takt som respektive ägare önskar.


Allt sker under gemytliga former och med fikapaus och eftersnack som självklara inslag. Är du historieintresserad ryttare eller hästägare kan Du med oss vara med om att till häst levandegöra historien. ”

X

FLER NYHETER OCH EVENEMANG

UNDER KULTURNATT FÅR KRISTIANSTAD CITY TVÅ NYA VÄGGMÅLNINGAR 

UNDER KULTURNATT FÅR KRISTIANSTAD CITY TVÅ NYA VÄGGMÅLNINGAR  Vecka 20, med avslut 21 maj under Kulturnattens sista dag, förvandlas två mindre väggar i Kristianstad City till unika konstverk. ...

MUSIKKVÄLLAR PÅ STORA TORG ÄR TILLBAKA 2022!

Efter två års tystnad på Stora Torg är sommarkonceptet äntligen redo att välkomna publiken tillbaka på torget: Musikkvällar på Stora Torg 2022 återvänder med start juli!  Projektet är...

SUCCÈSTART FÖR BUSFRÖ!

30 april öppnade second hand-konceptet på Östra Storgatan i MQ’s gamla lokaler. Invigningen satte ribban med en lång och förväntansfull kö från öppning till stängning, och två välbesökt...